telefoon

Dag en nacht bereikbaar

010 419 08 72

naturaverzekering

Naturaverzekering 

Voorbeelden van naturaverzekeraars zijn onder andere Dela, Yarden, Monuta en UZ.

Het voordeel zou kunnen zijn dat u met een dergelijke verzekering uw uitvaartwensen bij leven vastlegt om uw nabestaanden niet onnodig emotioneel en financieel te belasten na uw overlijden.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat u uw uitvaartwensen zelf ook kunt vastleggen aan de hand van onze wilsverklaring deze kunt u bij ons aanvragen via het contactformulier.

Nadeel is echter dat uw nabestaanden beperkt worden in de keuzevrijheid doordat vaak extra dient te worden betaald voor producten en faciliteiten die tijdens het afsluiten van de verzekering niet tot het verzekeringspakket behoorden.

Zo kan de keuze voor een rouwcentrum of crematorium dat niet in eigen beheer is van de maatschappij extra hoge kosten met zich mee brengen.

Nadeel is tevens dat de in het verleden afgesloten verzekering niet de kosten kan dekken van de uitvaart in de huidige of toekomstige tijd.

Alles wordt nu eenmaal duurder in de loop der jaren. De uitvaartpakketten worden in de tijd dan ook steeds meer uitgekleed en vaak dient men voor dezelfde faciliteiten fors bij te betalen.

Wanneer u de voorkeur zou hebben voor een volledige keuzevrijheid betreffende uw uitvaart adviseren wij u sommenverzekering af te sluiten. 

Belangrijk om te weten!

Welke vorm van verzekering of welke maatschappij u dan ook heeft, u bent te allen tijde vrij om te kiezen voor onze dienstverlening.